Udvikling af facilitatorrollen – Fra Aalborg til Cambridge til Toronto og tilbage igen….

Kasper Nyhus Ukategoriseret

I september 2017 var UCN på ARCOM konference i Cambridge, England. Vi havde i forlængelse af arbejdet i Green Building A-Z projektet, udarbejdet en artikel med de første resultater omhandlende facilitering af knotworking-processen. I oktober 2017 deltog vi i Sprout Talent Week, hvor vi indsamlede input til videre definering af facilitatorrollen.

 

Deltagerne fra UCN i Green building A-Z projektet; Anne Klitgaard, Frederikke Beck, René Dahl Jeppesen og Søren Bülow Nissen, har i 2017 udarbejdet en artikel til den årlige ARCOM konference. Konferencen fandt sted i september 2017 og blev afholdt på Fitzwilliam i Cambridge, England. Vi valgte at sende Anne, René og Søren afsted til at præsentere artiklen på konferencen. Det var en stor oplevelse, som gav masser af input samt mulighed for sparring med andre internationale forskere om emner som bl.a. BIM, Clients and innovation, Collaboration, Design, Environmental Management and Sustainability samt Health, Safety and Wellbeing.

ARCOM artiklens indhold

Det er en artikel, som er baseret på det forskningsarbejde vi har udført gennem de sidste 4 år. Allerede i 2016 præsenterede vi den første artikel på ARCOM konferencen i Manchester, England. I den forbindelse fik vi en del tilkendegivelser om at håndteringen af knotworking workshop herunder også facilitering er et område der bestemt er værd at arbejde videre med. På baggrund af vores resultater fra den første artikel, samt tilbagemeldingerne fra konferencen i 2016 valgte vi i 2017 at bearbejde facilitatorens rolle i en knotworking-proces. Bearbejdningen resulterede i en række principper for faciliteringen, som fremgår af artiklen.

Læs artiklen “Towards the use of knotworking for increasing innovation in construction projects”

Udarbejdelsen af principperne for facilteringen i en knotworking-proces har afsæt i teorien omkring knotworking og facilitering, men også observationer og resultater fra en knotworking workshop afviklet i forbindelse med Interreg projektet; Green Building A-Z. Knotworking workshoppen blev afviklet i foråret 2017 i Danmark med forskellige deltagere fra Green Building A-Z projektet. Efter analysering af data fra workshoppen, har det været muligt at opstille principper specifikt for faciliteringen af en knotworking-proces. Faciliteringen af knotworking-processen er pt. et udafdækket område, men ud fra tilbagemeldingerne fra konferencen i 2017 også et interessant område, som er værd at arbejde videre til gavn for branchen.

 

Sprout Talent Week 2017

I forlængelse af arbejdet med definering af facilitatorens rolle i en knotworking proces valgte vi at sende Frederikke afsted til Sprout Talent Week 2017 i oktober måned, sammen med 7 studerende fra bygningskonstruktør uddannelsen på UCN. Sprout Talent Week er en årlig tilbagevendende innovationsuge arrangeret af Dansk Arkitektur Center (DAC), hvor unge (både studerende og færdiguddannede) fra forskellige professioner samarbejder om at løse en konkret udviklingsopgave. Formålet med deltagelsen var at få input til defineringen af facilitatorrollen ved at observere de proces facilitatorer, som var tilknyttet til hver opgave. Proces facilitatorerne kom fra Institute without Boundaries ved George Brown College i Toronto og er uddannede i facilitering af designprocesser med mange års erfaring inden for området.Vores erfaringer fra deltagelsen i ARCOM konferencen og Sprout Talent Week vil vi tage med os i det videre arbejde med defineringen af facilitatorrollen i en knotworking-proces, hvor de løbende resultater vil blive anvendt og videreudviklet i forbindelse med afvikling af to kommende knotworking workshop i Interreg projektet; Green Building A-Z, som et kompetenceløft for deltagerne.