UCN og Green Building A-Z atter repræsenteret på den årlige ARCOM-konference

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Til september 2018 vil UCN og Green Building A-Z atter blive repræsenteret på den årlige ARCOM konference, denne gang i Belfast, Nordirland. Vi har i foråret arbejdet med at få kortlagt litteraturen omkring facilitering i forlængelse af vores arbejde med udvikling og definering af facilitatorrollen til knotworking-processen.

Den 2. september rejser deltagere fra UCN i Green Building A-Z projektet; Anne Klitgaard og Frederikke Beck til Belfast for præsenterer det litteratur review de har udarbejdet til den årlige ARCOM konference. Konferencen bliver i år afholdt i Belfast på Queen’s University, hvor temaet for konferencen er ”Balancing fragmentation and integration”. Der vil under dette tema bl.a. være oplæg om emner så som; planlægning, produktivitet og kvalitet, lighed og mangfoldighed, infrastrukturudvikling, forskning og uddannelse samt bæredygtighed i byggemiljøet.

UCNs repræsentanter på ARCOM konferencen

Artiklen vi skal præsentere på konferencen, er af typen ’litteratur review’, som er udarbejdet på baggrund af en søgning på artikler omhandlende facilitator rollen i et projekt eller i et udviklings-/ innovationsforløb. Litteratur reviewet er en fortsættelse af vores arbejde med facilitatorrollen i en knotworking-proces. Vi udarbejdede artiklen ud fra et ønske om at få kortlagt, hvilke artikler der tidligere er skrevet inden for området. Søgningen og den efterfølgende behandling af data gav ikke et entydigt svar, men har givet os nogle opmærksomhedspunkter, som vi tager med os i det videre arbejde. Vi ser derfor frem til den feedback vi får i forbindelse med præsentationen af artiklen, men også de efterfølgende dialoger med internationale forskere, som arbejder inden for området.