Praktisk studie om ökad beställarkompetens inom projektet Green Building A-Z

Kasper Nyhus Ukategoriseret

En utredning bestående av datainsamling och studiebesök hos beställarorganisationer i tre västsvenska kommuner har genomförts för att se hur dessa kommuner arbetar med upphandling av nybyggnation av skola och förskola. En kartläggning av vilka funktioner som har ingått i upphandlingsprocessen, när de kommer in i processen och vad de har haft för möjlighet att påverka har genomförts.

Resultatet av studien finns att tillgå i denna rapport

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Danmark | +45 2520 2165 | CVR 36629460 |

Translate »