Et portræt af Energimanager, Kristian Rønnest fra Aalborg Kommune

Kasper Nyhus Ukategoriseret

30-årige Kristian Rønnest er projektmedarbejder i Green Building A-Z, hvor han sidder som energimanager for Aalborg Kommunes to dagtilbud Svenstrup og Gistrup.

Kristian Rønnest tog efter sin uddannelse som klejnsmed en videreuddannelse til energiteknolog på UCN. Herefter fortsatte han med at læse energimanagement, hvor han skrev afgangsprojekt om energiledelse og adfærd. Efter endt uddannelse blev han ansat som projektmedarbejder i Green Building A-Z, hvor han nu arbejder med bæredygtig adfærd og energistyring.

Som energimanager er Kristian Rønnest med til at sørge for, at 18 børnehaver i Aalborg Kommune bliver mere bæredygtige i det daglige arbejde. Grønne og miljørigtige tiltag skal således bidrage til at nedsætte kommunens og den enkelte institutions eget forbrug af el, vand og varme, og derudover er det også et mål for institutionerne at blive bedre til at sortering af affald og genanvendelse af materialer som plastik og papir. Derfor har Kristian Rønnest kørt rundt til børnehaverne og haft en dialog med personalet, om hvordan den eksisterende kultur er på området, og hvordan de i samarbejde skal gøre børnehaveinstitutionerne bedre til at håndtere energi og miljø. Hvor nogle institutioner ikke tænker særlig meget over energiforbrug og bæredygtighed, så er der andre, som allerede nu forsøger at sætte fokus på området.

”Der er nogle børnehaver, der gør rigtig meget ud af sådan noget i forvejen, og det som de egentlig bare mangler, det er det her med at lave en handlingsplan for det,” forklarer Kristian Rønnest, som hjælper institutionerne med at lægge en plan for, hvad de fremadrettet skal gøre for at reducere energi- og vandforbruget og ændre adfærden.

Den vigtige adfærd

Ifølge Kristian Rønnest er der generelt brug for en adfærdsændring, hvis det skal lykkes Aalborg Kommune og Danmark som helhed at nedsætte CO2-forbruget. Og her kan børnehaver være med til at spille en vigtig rolle, fordi de kan give børnene nogle rammer for, hvordan man tænker grønt og bæredygtigt. Det kan de eksempelvis gøre ved at arbejde med Grønne Spirer, som er en mærkningsordning, hvor der er fokus på natur, miljø og grøn hverdagskultur. Det er en ordning, som Kristian Rønnest håber, at børnehaverne tager til sig, og som han informerer om, når han er ude ved de 18 institutioner, der er en del af projekt Green Building A-Z. På den måde håber han, at børnene bliver præget i retning af en grønnere livsstil, så de som fremtidens borgere vil se det som en naturlig del af deres hverdag, at man tænker på energi, vand og miljø.