Partnermøte i Arendal i juni 2017

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Den 7.-9. juni ble partnersamling for Interreg Green Building A-Z avholdt i Arendal.

For å spisse deltakelsen og utnytte tiden til deltakerne mer optimalt ble det besluttet å starte møtet med en statusgjennomgang med arbeidspakkelederne på onsdags ettermiddag. De andre deltakerne kom i hovedsak utover kvelden slik at vi kunne starte torsdagens møte fra morgenen av.

Nytt for denne samlingen var at de første tre timene på torsdag så hadde prosjektet invitert deltakere fra Klimapartner med i en åpen sesjon. Å invitere relevante utenforstående deltakere inn var meget nyttig og en praksis prosjektet sterkt vurderer å videreføre. Dialog med offentlige og private aktører som står utenfor Interregprosjektet er noe som gir betydelig verdi for alle parter. Det er også med på å spre kunnskap om Interregprosjektet på en positiv måte.

Etter å ha kjørt relativt intense opplegg for å få på plass rutiner, rapportering og formalia på de tidligere samlingene, ble det på denne samlingen mer fokus på innhold og erfaringer fra de ulike delprosjektene. Det er merkbart at de enkelte delprosjektene har kommet opp i fart og dette gjør det enklere å få i gang praktisk erfaringsutveksling gjennom matchmaking og buddy-dialog. Deltakerne oppfattet dette som udelt positivt.

Da samlingen kom såpass nært inn mot sommerferien var det dessverre flere styringsgruppedeltakere som ikke hadde muligheten for å delta på samlingen. Styringsgruppemøtet som vanligvis blir avholdt på slike samlinger ble derfor utsatt til neste samling som blir i oktober. Prosjektet ser også at det kan være nyttig å ha noe færre styringsgruppemøter enn det som tidligere er lagt opp til. Prosjektledelsen kommer tilbake til dette.

Ut over dette fikk deltakerne vind i håret da de fikk en flott båttur i Arendals skjærgård og de fikk omvisning på et meget spennende massivtreprosjekt i Grimstad. Samlingen ble avsluttet på Universitet i Agder. Prosjektledelsen takker for god deltakelse og flotte diskusjoner og ser frem til neste samling i Aalborg.