Norge

Om Universitetet i Agder (UiA)

Billede

Universitetet i Agder er Norges sørligste universitet, med campuser i Kristiansand og Grimstad. UiA har 12 000 studenter, 1 200 ansatte, og et bredt studietilbud.

Derfor er UiA med i Green Building A-Z

Universitetet i Agder (UiA) deltar i prosjektet for å bidra med vår kompetanse innen bygg, energi, fornybare energikilde og energisystemer. UiA er en aktiv bidragsyter og deltager i kompetansestyrkende tiltak i vår region.

Vår deltagelse vil styrke vår forskning innen området og prosjektets formål er i samsvar med våre strategier for utvikle smarte løsninger både for enkeltbygg og for bærekraftig utbygging og driftsoptimalisering av nye utbyggingsområder og bydeler.

Vår deltagelse i prosjektet, og den erfaring vi etablerer gjennom deltagelsen vil vi la tilflyte vår ingeniørutdannelse innen disse viktige fagområdene. Vi vil også definere en rekke B. Sc. og M.Sc. oppgaver for våre studenter inn i dette prosjektet.

Som er by langs Skagerakkysten i Norge og med tidligere samarbeidserfaringer med mange av de deltagerne parter ønsker vi, gjennom dette prosjektet, å bidra til styrking og utvidelse av det nordiske samarbeidet.

Institutt for ingeniørvitenskap ved UiA, som fagområdene vi her snakker om er en del av, har ca.100 vitenskapelig ansatte, og ca. 1500 studenter.

UiAs rolle i Green Building A-Z

Universitetet ønsker å delta spesielt i arbeidspakke 3 Kompetanseoppbygging, og det er et ønske fra vår side om å være co-prosjektleder i denne arbeidspakka.

Arbeidspakke 4 pilotprosjekter ønsker vi å bidra sammen med Fylkeskommunen for optimalisering av drift ut fra.

Kompetencer som tilføres Green building A-Z

Prosjektet vil bli forankret i Fakultet for teknolog og naturvitenskap ved UiA, og under ledelse av Institutt for ingeniørvitenskap. Institutt for naturvitenskap er lokalisert i Grimstad.

Forskning og utviklingsaktiviteten ved Universitetet i Agder gjennomføres av det faglige personellet organisert i forskningsgrupper.

Hovedansvaret for organisering og gjennomføring av prosjektet er lagt til vår forskningsgruppe: Bærekraftig bygg og infrastruktur som har sin faglige tyngde innen bærekraftig bygg og bygningskonstruksjoner, effektive energibruk og infrastruktur for vann og vannforsyning og veiteknikk.

I tillegg vil det bli etablert et samarbeid med forskningsgruppene Bioenergi og Termisk energi og Energisystemer.

Fagkompetanse Bioenergi og termisk energi:

 • Samspill mellom biomasseegenskaper, og anvendelser
 • Karakterisering av biomasse, spesielt energivekster
 • Termokjemisk energikonvertering av biomasse
 • Algeproduksjon

Fagkompetanse energisystemer:

 • Smartgrid og fornybare energisystemer
 • Kraftsystemers dynamikk
 • Elektriske maskiner og energiomforming
 • Demand side management, energieffektivisering og lagring
 • Solceller og systemer
 • Vindenergisystemer
 • Energiøkonomi
 • Energimeteorologi
 • Vannkraft

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om UiA – besøg deres hjemmeside her.

 

Kontakt partnerne fra Aalborg Kommune, Lead Partner

Tom Viggo Nilsen

Lokal projektleder
Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder

+47 3723 3255

Torstein Ekern

Lokal kommunikatør
Klimapartnere Agder

Torstein varetager kommunikationen for både Klimapartnere Agder og Universitetet i Agder

/torstein-thorsen-ekern