University College Nordjylland (UCN)

Danmark

Om University College Nordjylland

UCN tilbyder 40 programmer og karrieremuligheder for danske og internationale studerende, der forfølger en professionel karriere inden for Sundhed, Pædagogik, Business og Teknologi. Inden for byggeteknologi uddanner UCN bygningskonstruktører og energiteknologer.

UCN har godt 8.000 studerende på 34 forskellige erhvervsakademi- og professionsbachelor-uddannelser, over 16.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 850 ansatte.

UCN’s aktiviteter er fordelt på en række UCN-adresser i Hjørring og Aalborg. Sammen med Aalborg Universitet uddannes Phd’er, og UCN har forskningsprogrammer inden for området bæredygtigt byggeri og digitalisering i byggeriet.

“UCN act2learn” er efter- og videreuddannelsesafdelingen i UCN, hvor der arbejdes med ud-dannelse, udvikling og innovation inden for blandt andet teknologi. UCN samarbejder med regionen, kommunerne og det private erhvervsområde om deres kompetenceudvikling fra strategier til konkrete forløb i praksis.

Derfor er UCN med i Green Building A-Z

UCN har fokus på forandringer og bæredygtighed og professionernes rolle heri. Den samlende vision er at udvikle, opbygge og omsætte konkret samspil mellem forskning, uddannelse og praksis mellem forskellige aktører. Målet er, at ny viden bringes proaktivt i spil i praksisfeltet – og derved dels bidrage til håndtering af nogle helt centrale udfordringer. Rationalet er, at UCN medvirker og bidrager til udvikling og afprøvning af nye processer, værktøjer og metoder, hvilket skal ske i samspil med andre vidensinstitutioner, offentlige institutioner og erhvervsliv.

UCN ser dette projekt som en lejlighed til at styrke netværket omkring udvikling af processer og teknologier inden for bæredygtige energiløsninger i byggeriet. Specielt det grænseover-skridende nordiske samarbejde har interesse for de involverede undervisere og forskere på UCN. Hvor vi netop er i gang med at etablere forskningsmiljøer med internationalt udsyn, dette projekt passer således godt ind i UCNs ambitioner om at etablere en national og
international (nordisk) position inden for teknologiudvikling og bæredygtighed.

UCN’s rolle i Green Building A-Z

UCN har forskellige roller i Green Building A-Z:

 • Forskning og udvikling inden for de fire områder
 • Planlægning og facilitering af workshop
 • Implementere og bringe nye teknologier i spil
 • Udvikle kompetenceforløb og være ansvarlig for gennemførsel
 • Rapportere og dokumentere Interreg-projektet

Kompetencer som tilføres Green Building A-Z

UCN kan bidrage med kompetenceopbygning inden for følgende fire områder:

 • Bæredygtigt Byggeri
  Bæredygtighed i byggeriet sætter fokus både på ressourceforbrug og miljøpåvirkninger samt på byggeriets sociale funktioner og økonomi.
 • Digitalt Byggeri – nye digitale værktøjer
  Brugen af IKT i byggeriet har i flere år været udpeget til at være den driver, som i fremtiden kan gøre op med det faktum, at byggebranchen halter bagud i forhold fremstillings-industrien, når det gælder om at øge produktiviteten.
 • Ny samarbejdsformer i byggeriet –  Knotworking/IPD (Eksperimentarier)
  Nye processer og værktøjer kan afprøves og evalueres i “real-life”, og viden kan struktureres og deles mellem byggeriets aktører.
 • Forskningsbaseret og refleksiv kompetenceudvikling
  Målet er, at ny viden bringes proaktivt i spil i praksisfeltet – og derved dels bidrager til håndtering af nogle af branchens helt centrale udfordringer og dels medvirker til at opretholde et tidssvarende og fremsynet højt fagligt niveau.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om University College Nordjylland – besøg deres hjemmeside her.

Kontakt partnerne fra University College Nordjylland

Anne Klitgaard

Projektgruppe
Lektor – byggeriuddannelserne

+45 7269 1501/anne-klitgaard

Frederikke Beck

Lokal projektleder
Adjunkt – byggeriuddannelserne

+45 7269 1536/frederikke-beck

Søren Bülow Nissen

Projektgruppe
Adjunkt – byggeriuddannelserne

+45 7269 1528/søren-nissen

Anders Vestergaard

Styregruppemedlem
Programleder

+45 7269 0796

René Dahl Jeppesen

Lokal kommunikatør
Adjunkt – byggeriuddannelserne

+45 7269 1597/rené-dahl-jeppesen

Heidi Kristensen

Lokal økonom

+45 1234 5678/heidi-kristensen

Marianne Waarst

Lokal økonom

+45 1234 5678/Marianne-waarst

Dorthe Holmberg Lauritzen

Projektgruppe
Adjunkt – Byggeriuddannelsen

+45 7269 1530/dorthe-holmberg