Danmark

Om Tech College

Billede

Tech College er en af de største erhvervsskoler i Danmark, som udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser (EUD) for unge mennesker, der ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til it-supporter. Samtidig har Tech College en stribe EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom vi står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX). Vi tilbyder desuden efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.

Samlet set har Tech College cirka 3600 fuldtidselever og omkring 600 ansatte.

Tech College har tætte relationer til den omverden, de uddanner til. Derfor knytter de også bånd til lokale interessenter, fx gennem advisory boards for forskellige fagområder, og de arbejder aktivt med lærer- og elevudveksling, skolepartnerskaber og pædagogiske udviklingsprojekter i hele verden.

Billede

Derfor er Tech College med i Greenbuilding A-Z

Tech College har erfaret udfordringer for virksomhederne med de nye krav, der stilles til bæredygtighed og energieffektivisering i byggeriet, og det vil de gerne være med til at understøtte.
Med indførelse af DGNB som bygge-/miljøstandard i Danmark skal mange udfordringer og nye fokusområder opnås. Dette gøres ikke kun ved at fokusere på et niveau i byggeprocessen, men opnås kun ved at skabe synergi og samarbejde hos alle parter i byggeprocessen. Der er i håndværker-/udførelsesniveauet allerede stor frustration omkring en del af de tekniske mål ved indførelsen af BR15. Her kan nævnes lufttæthed, indeklimaforhold, energikrav og affaldshåndtering, men også de øgede dokumentationskrav, stiller håndværkerbranchen over for nogle udfordringer.

Tech Colleges rolle i Green Building A-Z

Tech Colleges rolle i projektet er udvikling af nye former nye kompetenceløftsforløb, hvor de udvikler og afprøver uddannelsesforløb, der hovedsagligt foregår på byggepladsen og derved tager udgangspunkt i aktuelle byggerier. Tech College udvikler både forløb for nybyg, renovering og driftsoptimering. Udviklingen og afprøvningen af forløbene sker bl.a. i sparring med de andre partnere i Green Building A-Z, for derigennem at sikre at der er aftag af uddannelserne også efter projektet er afsluttet.

Kompetencer som tilføres Green Building A-Z

Tech College har en forventning om, at det vil skabe en større forståelse for bæredygtighedsudfordringerne ved at flytte undervisningen ud på byggepladsen – eller ved at demonstrere metode/kompetencer så praktisk nært som muligt. Det digitale medie GoPro anvendes allerede på ”Gør det selv” markedet – måske det kan anvendes i kvalitetssikringen, eller i instruktion af alle udførende håndværker, for det at skabe sikkerhed for udførelsen i de kritiske kvalitetsknudepunkter?

Omkring materialevalget er det åbenlyst, at det rigtige valg giver mere sikker udførelse og at bygbarhed ikke blot er et spørgsmål om funktionskrav. Det kan være en rigtig god kvalitets-sikring at involvere udførende niveau så tidligt som muligt for at afstemme materialevalg og metoder, velvidende om, at den udførende først kender projektet i forbindelse med udbuddet af det. Så at skabe synergi mellem drømme og virkelighed allerede i projekteringsfasen kan muligvis løse mange af de problemstillinger, der opstår i udførelsesfasen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Tech College – besøg deres hjemmeside her.

 

Kontakt partnerne fra Tech College

Søren Christensen

Lokal projektleder

+45 2526 6410
sch@techcollege.dk

Helle Mølbach Rubien

Lokal kommunikatør
Afdelingsleder

Charlotte Thorsen

Lokal økonom

Michael Borg

Uddannelsesleder og Styregruppemedlem