Danmark

Om Aalborg Kommune

Billede

Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Aalborgs Byråd fastlagt de politiske rammer for den udvikling. Bæredygtighedsstrategi 2013-16 er Aalborg Kommunes samlende strategi for en lokal bæredygtig udvikling på natur- og miljøområdet. Strategien bygger både på miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. En bæredygtig udvikling kræver en langsigtet planlægning og indsats, men også handling nu og her, og derfor indeholder Bæredygtighedsstrategiens visioner og både langsigtede og mere kortsigtede strategiske fokusområder.

Du finder den seneste version af strategien her.

Billede

Derfor er Aalborg Kommune med i Greenbuilding A-Z

Aalborg Kommune er Lead Partner på Green Building A-Z og deltager i projektet for at lære og få indblik i nye metoder og værktøjer til at understøtte de strategier, mål og initiativer, som Aalborg Kommune har for bæredygtighed og energieffektivisering. Dette indebærer blandt andet et kompetenceløft af de virksomheder i Aalborg Kommune, som byder ind på de offentlige byggeriet samt et tæt samarbejde med de væsentlige sektorer i Aalborg Kommune, herunder byggeriets partnere. Aalborg Kommune deltager desuden i projektet, da Norge og Svergie har mange erfaringer med at fremme bæredygtigt byggeri, kommunen gerne vil lære af, samt få input og sparring til, hvordan deres fremadrettet kan stille flere krav til bæredygtighed og energieffektivisering i udbudsmaterialet.

Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en ny bæredygtighedsstrategi, hvor hovedmålet vil være at fremme udviklingen af den cirkulære bæredygtige by og den grønne økonomi. Men der mangler værktøjer til at kunne realisere strategien med konkrete miljømæssigt synlige effekter. Green Building A-Z skal understøtte følgende:

Alt byggeri skal bygges efter kommunens nye Bæredygtighedsmanual, som er baseret på Aalborg Kommunes bæredygtighedsmål
Der sættes krav til lavenergi 2020 i kommunalt byggeri
Aalborg Kommune skal fremme grøn vækst via partnerskaber med alle væsentlige sektorer
Projektet er tænkt som en del af den samlede kommunale indsats og er målrettet energieffektivisering i de offentlige bygninger, og vil derfor være med til at understøtte, at Aalborg Kommunes opnår sine målsætninger, i et nødvendigt samarbejde med de toneangivende partner inden for byggeriet.

Aalborg Kommunes rolle i Greenbuilding A-Z

Aalborg Kommune er Lead Partner og projektledelsen er placeret i Miljø- og Energiforvaltningen. Projektledelsen vil trække på en række erfaringer, som findes internt i Aalborg Kommune for blandt andet at sikre overholdelse af Interreg-programmets regler og retningslinjer samt til den interne revision hos de danske partnere (de mindre danske partnere). Ekspertisen skal bl.a. understøtte koordineringen med de andre partnerorganisationer. 

Som Lead Partner vil Aalborg Kommune blandt andet:
 • Sikre gennemsigtighed
 • Løbende informere om resultater og aktiviteter
 • Inddrage Styregruppen og understøtte at resultaterne bliver forankret.
 

Kompetencer som tilføres Green building A-Z

Aalborg Kommune er repræsenteret med flere forvaltninger, listet nedenfor:

 • Miljø- og Energiforvaltningen bidrager med viden om bæredygtigt byggeri, forretningsplaner for bæredygtighed, forpligtende partnerskabermed virksomhederne omkring bæredygtighed (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling)
 • Familie- og  Beskæftigelsesforvaltningen deltager med to pilotprojekter:
  Nybyg af børnehave i Svenstrup
  Energistyring i børnehaver i Aalborg Kommune
 • Borgmesterens Forvaltning deltager med Aak Bygninger, som fungerer som support for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
 • By- og Landskabsforvaltningen med henblik på at styrke interne kompetencer samt understøtte samspillet med Aak Bygninger og virksomhederne via byggesagsbehandlingen.

Aalborg kommune har desuden stor erfaring med deltagelse i EU-projekter og til gennemførsel af dette projekt inddrages to erfarne Interreg-medarbejdere til at assistere projektledelsen i forhold til bl.a. økonomi og som repræsentant i styregruppen.

 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Aalborg Kommune – besøg deres hjemmeside her.

Eller kontakt Christina her

 

Kontakt partnerne fra Aalborg Kommune, Lead Partner

Christina Grann Myrdal

Projektleder for Green Building A-Z

+45 2520 2165
christina.myrdal@aalborg.dk
/christinagrannmyrdal

Tove Hansen

Økonomiansvarlig

+45 9931 2169
/tovehansen

Michael Damm

Miljøchef Aalborg Kommune/
Styregruppemedlem

+45 9931 2400
michael.damm@aalborg.dk
 
 

Kontakt partnere fra pilotprojekterne i Aalborg Kommune

Henrik Andersen

Lokal projektleder
Energieffektivisering af børnehaver

+45 2520 4075

Kurt Krogh Christensen

Lokal projektleder
Nybyg – Børnehave i Svenstrup

+45 9931 3131

Kristian Rønnest

Energimanager – børnehaver

+45 9931 4062
/kristianrønnest

Peter Munk

Byggechef

+45 2520 4061

Thomas West

Nybyg – Børnehave i Svenstrup

+45 9931 4077

Jesper Bundgaard

Nybyg – Børnehave i Svenstrup

+45 9931 3131

Tina Andreasen

Kontaktperson dagtilbud

Karin Andreasen

Kontaktperson dagtilbud

Per Jensen

Leder

+45 9931 2803

Majbritt Thorst

Økonomiansvarlig

+45 9931 4076