Danmark

Om MT Højgaard

Billede

MT Højgaard er en af Nordens førende bygge – og anlægsvirksomheder, med kunder i Danmark og udvalgte steder i udlandet. Vi skaber de rum, som vi alle sammen lever, arbejder og bevæger os i, og det har de gjort siden 1918. I dag kombinerer vi vores praktiske viden med avanceret teknologi og insisterer på samarbejde, som bygger på dialog, nysgerrighed, mod og entusiasme.

Billede

Derfor er MT Højgaard med i Green Building A-Z

MT Højgaard deltager i Green Building A-Z, fordi bæredygtige løsninger er essentielle både på kort og lang sigt. Derfor er det værdifuldt for os at videndele og lære af de spændende pilotprojekter i Green Building A-Z. Ved at deltage i projektet ønsker MT Højgaard at bidrage til, at hele byggebranchen opbygger stærke kompetencer inden for bæredygtigt byggeri og energieffektivitet.

MT Højgaards rolle i Green Building A-Z

Aalborg Kommune er Lead Partner og projektledelsen er placeret i Miljø- og Energiforvaltningen. Projektledelsen vil trække på en række erfaringer, som findes internt i Aalborg Kommune for blandt andet at sikre overholdelse af Interreg-programmets regler og retningslinjer samt til den interne revision hos de danske partnere (de mindre danske partnere). Ekspertisen skal bl.a. understøtte koordineringen med de andre partnerorganisationer. 

Som Lead Partner vil Aalborg Kommune blandt andet:
 • Sikre gennemsigtighed
 • Løbende informere om resultater og aktiviteter
 • Inddrage Styregruppen og understøtte at resultaterne bliver forankret.

Kompetencer som tilføres Green building A-Z

MT Højgaard tilfører projektet en virksomhedsvinkel på, hvordan der kan arbejdes med bæredygtighed og energieffektivisering i de offentlige byggerier. MT Højgaard har erfaringer med forskellige bæredygtige certificeringer BREEAM, LEED, DGNB og med Passivhus og GreenBuilding til certificering af energieffektivitet. Virksomheden arbejder med bæredygtighed ved at:

 • Rådgive om mulighederne for at bygge og renovere bæredygtigt
 • Kortlægge mulighederne for at udnytte byggematerialer bedre
 • Stille miljøkrav ved indkøb af materialer
 • Nytænke affaldshåndtering, transport og forbrug af vand og el
 • Reducere vores eget energiforbrug på vores byggepladser og kontorer

I MT Højgaard ønsker de at drage omsorg for miljøet, og de vil sikre, at medarbejdere er uddannede til at gennemføre arbejdsopgaver miljømæssigt forsvarligt efter gældende regler. Derfor optimerer de altid vores processer, så de både på deres byggepladser og på kontorer minimerer miljøbelastningen. MT Højgaard tilskynder i øvrigt udvikling af teknologier, der fremmer miljømæssigt forsvarlige løsninger.

MT Højgaard har uddannet personale inden certificering og rådgivning omkring ovenstående tiltag om bæredygtighed, og det stiller vi til rådighed for projektet.

Modsat den anden virksomhed, Lund & Staun, er MT Højgaard en mellemstor virksomhed, og kan derved give input til projektet ud fra de erfaringer og udfordringer en lidt større virksomhed står overfor, når der skal bygges bæredygtigt samt sikres de nødvendige kompetencer.

Hvad hjælper MT Højgaard vores kunder med indenfor bæredygtighed?

MT Højgaard har massiv erfaring med de mest udbredte bæredygtighedscertificeringer indenfor dansk og internationalt byggeri: BREEAM, LEED og DGNB.

MT Højgaard hjælper kunder med at implementere bæredygtighed i byggeriet, bl.a. gennem:

 • Indledende projektanalyser i forhold til de forskellige certificeringer
 • Fokus på brug af miljørigtige byggematerialer uden skadelige kemiske stoffer
 • Optimalt design af energieffektivt byggeri med fokus på passive løsninger
 • Avancerede simuleringer og analyser af indeklimaparametre
 • Konsekvensanalyser for energi, indeklima og dagslysforholdene

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om MT Højgaard – besøg deres hjemmeside her.

 

Kontakt partnerne fra Aalborg Kommune, Lead Partner

Elnaz Ehsan

Lokal projektleder

Rune Schaffalitzky

Lokal projektleder

Carsten Nielsen

Styregruppemedlem

+45 2270 0268

Esben Lind

Lokal kommunikatør (ekstern)

+45 2514 5816

Ninette Mahler Alto

Lokal økonom