Sverige

Om Lidköping Kommun

Billede

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län, Sverige, strax intill sjön Vänern. Centralort är Lidköping med drygt 25 000 invånare.

Billede

Därför är Lidköpings kommun med i Green Building A-Z

Lidköpings kommun satte 2013 ett mål om att minska energianvändningen i kommunens lokaler med 20 procent till 2020, jämfört med 2008 års nivå. Som verktyg för att åstadkomma detta använder sig Lidköping bland annat av en anpassad variant av BELOKS Totalprojekts-metod.

I de objekt kommunen arbetat med hittills har energibesparingspotentialen legat upp emot 50 procent. Det som sker nu och framöver är att ett helhetsgrepp har tagits vid renovering av kommunens fastigheter. Detta innebär i ett typiskt fall att exempelvis en byggnad från 70-talet förbättras i klimatskalet, moderniseras i värme- och ventilationssystem och får en modern styrning av tekniska funktioner.

Lidköpings Kommun vill delta i projektet för att kunna få ett bra verktyg som gör att brukarna tillsammans med drifttekniker och fastighetsskötare ska kunna driftoptimera den nyrenoverade byggnaden under många år framöver. Vi vill att alla inblandade parter uppnår en naturlig förståelse och kunskap om hur vi erhåller ett gott inneklimat för verksamheten och samtidigt gör detta med en så låg energitillförsel som möjligt. Vi vill också att resultatet av detta projekt ska kunna spridas och användas som en framgångsfaktor vid vårt fortsatta arbete med vårt fastighetsbestånd.

Lidköping Kommuns roll i Green Building A-Z

Lidköping deltar som ett case i projektet, och är därmed framför allt med i aktivitet 4 (Pilotprojekt). Under hösten 2016 kommer verksamheten i en större förskola att evakueras. Byggnaden ska genomgå en omfattande renovering och modernisering. Under hösten 2017 är förskolan i full gång igen med nya barngrupper och personal på rätt platser i de ombyggda lokalerna. Projektet har då sin huvudfas för metodutveckling vilket följs av kontrollpunkter under våren 2018 samt en slutlig utvärdering av projektet under hösten 2018.

Kompetenser som tillförs Green Building A-Z

Lidköping är en av de kommuner i Västra Götaland som kommit längst i arbetet med energieffektivisering. Kommunen har under de senaste åren genomfört ett antal energieffektiviseringsprojekt i sitt fastighetsbestånd och har god erfarenhet av att arbeta strukturerat och strategiskt med frågan hos tjänstemän, tekniker och fastighetsskötare.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Lidköpings Kommun – besök vår hemsida här. her.

 

Kontakta partnerna från Lidköpings Kommun

Lars Magnusson

Lokal kommunikatör
Hållbar Utveckling Väst

+46 707-83 80 70

Solveig Holmstrand

Lokal ekonom