Sverige

Om Kungälvs Kommun

Billede

Kungälvs Kommun ligger strax norr om Göteborg och har cirka 43 000 invånare. Det område som idag omfattar Kungälvs kommun har ett rikt och spännande förflutet på grund av sin placering i gränslandet mellan tre länder (Sverige, Norge, Danmark).

Billede

Därför är Kungälvs Kommun med i Green Building A-Z

Kungälvs Kommun har ett uttalat mål om minskad klimatpåverkan. Arbetet med energieffektivering är en viktig del av det arbetet och ligger i linje med kommunens Energiplan. Kungälvs Kommuns mål är att energieffektivisera med 20 procent från 2009 till 2020.

Nybyggnationer och de energivärden som de uppvisar är väldigt viktigt men av den totala energiförbrukningen i Kungälvs kommuns fastighetsbestånd så är det de befintliga byggnadernas energiförbrukning som är dominerande. Kungälvs kommun satsar därför varje år investeringspengar på olika energiprojekt, för 2016 är det 10 miljoner kronor.

Genom att delta i Green Building A-Z satsar vi på nytänkande när det kommer till elenergieffektivisering. Målet är att få en standardiserad elenergieffektiviseringsmodell för skolor och förskolor, alltså en lista på åtgärder som är både lönsamma, miljöriktiga och innebär låga underhållskostnader. Sedan ska denna lista vara ett levande dokument som utvecklas med kommande nya innovationer och utvecklad teknik.

Kungälvs Kommuns roll i Green Building A-Z

Kungälvs kommun deltar som ett case i projektet och är därmed framför allt med i aktivitet 4 (Pilotprojekt).

Under våren 2016 kommer en konsultutredning med elenergifokus att utföras på två förskolor och en större skola eller gymnasium. Denna utredning ska mynna ut i åtgärder som Kungälvs kommun fortlöpande ska jobba efter och vidareutveckla i framtiden. En grundtanke är att detta arbete kan styra emot vilket projekt som blir lämpligt.

Vill du veta mer?

Kommunen har lång erfarenhet av strategiskt och operativt energieffektiviseringsarbete, både i befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Arbetet är väl förankrat i såväl tjänstemannaorganisationen som politiken.

Vil du vide mere?

Vill du veta mer om Kungälvs Kommun – besök vår hemsida här her.

 

Kontakt partnerne fra Aalborg Kommune, Lead Partner

Svante Svensson

Lokal projektledare

+46 721 74 13 11

Lars Magnusson

Lokal kommunikatör

+46 725-25 59 87

Pia Jakobsson

Lokal ekonom

Johannes Pelz

Projektmetarbetare

+46 725-25 59 87
Johannes.Pelz@kungalv.se

Karolin Lind Södermark

Energi- och miljöplanerare

karolin.lindsodermark@kungalv.se