Sverige

Om Hållbar utveckling Väst

Billede

Hållbar utveckling Väst (HUV) är det regionala energi- och hållbarhetskontoret i Västra Götaland. Vi driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv. Vi samordnar kommunernas energi- och klimatrådgivare, samlar ett kommunnätverk för hållbar utveckling, driver projekt för solelutbyggnad och stöttar energieffektivisering i företag.

Billede

Därför är HUV med i Green Building A-Z

Hållbar Utveckling Väst arbetar med att stötta länets 49 kommuner i bland annat energieffektiviseringsfrågor. Genom deltagande i Green Building A-Z kan vi bredda arbetet med att stötta kommunerna i energieffektiviseringsfrågor.

Hållbar Utveckling Väst kommer framförallt att ansvara för att samordna och stötta de två svenska pilotprojekten, i Lidköping och i Kungälv. Vi kommer även att etablera ett nätverk av kommuner i Västra Götaland som ska få följa projektet och därmed få kompetenshöjning inom energieffektivt byggande/renovering/driftsoptimering samt kunskap om de verktyg och metoder som projektet genererar.

Projekt bygger också vidare på satsningar som HUV tidigare drivit eller varit part i inom energieffektiviseringsområdet, och ligger i god linje med HUV:s uppdrag att utgöra stöd för länets kommuner i energifrågor.

HUVs roll i Green Building A-Z

Hållbar utveckling Väst är lead för aktivitet 5, Förankring och avslutning. Inom detta kommer HUV bland annat att ha ansvaret för den övergripande spridningen av projektet, ta fram spridningsmaterial och säkerställa att spridning och förankring sker löpande genom hela projektet.
HUV kommer att samordna och stötta de pilotprojekt som genomförs i Sverige, bland annat genom att ombesörja att de har tillgång till det metodstöd de behöver för att utveckla sina pilotprojekt, utgöra bollplank och hantera kommunikationen gentemot övriga projektdelar.
HUV kommer även att etablera ett nätverk av kommuner i Västra Götaland som ska följa projektet och få kompetenshöjning inom energieffektivt byggande/renovering/driftoptimering.

Kompetenser som tillförs Green Building A-Z

Hållbar Utveckling Väst har lång erfarenhet av projektledning, energifrågor och hållbarhetsarbete, och driver på uppdrag av svenska Energimyndigheten nätverk som riktar sig mot kommunala energirådgivare och företag.

HUV har genom åren drivit en mängd projekt inom bland annat förnyelsebar energi, energieffektivisering för kommuner, företag och privatpersoner, hållbara transporter, samhällsplanering, naturvård och andra områden. HUV tillför bland annat en gedigen erfarenhet av projektledning, planering och sammanställning samt spridning av resultat.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Hållbar utveckling Väst – besök vår hemsida här. her.

 

Kontakt partnerne fra Hållbar Utveckling Väst

Daniel Hårdfelt

Lokal projektledare

+46 704 97 59 23

Lars Magnusson

Lokal kommunikatör

+46 707 83 80 70

Rolf Andersson

Lokal ekonom

+46 534 194 07