Norge

Om Aust-Agder Fylkeskommune (AAF)

Billede

Klimapartnere Agder ligger under overskriften Aust-Agder Fylkeskommune.

Målet til Klimapartnere Agder er et mer klimavennlig og fremtidsrettet Agder.

Klimapartnere er et nettverk for systematisk klimaarbeid i regionene. Klimapartnere Agder består av virksomheter som går foran med konkret handling innenfor klima og miljø. Dette gjøres på to måter:

  1. Reduserer klimagassutslipp innad i virksomhetene
  2. Går foran med grønn samfunns- og næringsutvikling utad

Det er nå totalt 43 virksomheter som er Klimapartnere i Agder med godt over 22 000 ansatte totalt. Mange ulike bransjer er representert og både offentlige og private virksomheter er med fra begge fylker.

Bevissthet og forståelse for eget klimaregnskap er et viktig grunnlag når man skal gjennomføre og fremme nye grønne produkter og tjenester utad. Samspillet i Klimapartner-nettverket på tvers av bransjer og mellom offentlig og privat sektor styrker satsingen og omstillingen til et grønnere Agder ytterligere.

Billede

Derfor er Aust-Agder Fylkeskommun med i Green Building A-Z

Mange av virksomhetene som er medlemmer av Klimapartnere jobber innen miljøvennlige bygg. Aust-Agder fylkeskommune (AAFK) er en av medlemmene i Klimapartner-nettverket, og har også sekretariatet for Klimapartnere Agder.

AAFK er en stor byggeier og det er et ønske i AAFK om å bygge og drifte sine bygg mer miljøvennlig. Det er første gang, at AAFK skal bygge et bygg som plusshus, så dette representerer nybrottsarbeid for alle som jobber i Bygge- og eiendomstjenesten i fylkeskommunen.

For Klimapartnere og AAFK er det interessant å være med i et Interreg-prosjekt om Miljøvennlige offentlig bygg fordi:

Interessant at fagmiljøene i Klimapartner-nettverket kan være med på et større prosjekt som dette ifm. miljøvennlige, offentlige bygg
Interessant å se på hvordan offentlige bygg kan gjøres mer miljøvennlige i samarbeid med andre fagmiljøer andre steder
Interessant med samarbeid Danmark, Sverige, Norge. Hva kan vi lære av hverandre? Best practice?
Interessant for oss å bruke Tvedestrand videregående skole som en konkret pilotprojekt i et mer omfattende prosjekt om offentlige, miljøvennlige bygg
Interessant for oss å lære av andre sine pilotprojekter innen offentlige bygg
Man kan kort oppsumert si at man ønsker å være med i dette Interreg-prosjektet fordi det forsterker Klimapartnere Agder og AAFK sitt ønske om å prosjektere, bygge og drifte bygg mer miljøvennlig.

Aust-Agder Fylkeskommunes rolle i Green Building A-Z

Klimapartnere Agder vil bruke bygging av ny videregående skole i Tvedestrand som et konkret pilotprojekt i prosjektet. Tvedestrand videregående skole skal bygges som plusshus, som den første videregående skolen i Norge.

Klimapartnere Agder og AAFK vil søke å bidra til felles kompetanseheving i felleskap med de andre aktørene, både innenfor AP4, men også fra de andre AP’ene i prosjektet. Man ønsker derfor også å delta aktivt i AP3 om kompetanseheving. For Klimapartnere Agder er det viktig at resultatene fra prosjektet forankres og tas med i videre arbeid i forbindelse med andre offentlige bygg. Klimapartnere Agder ønsker derfor også å ha en aktiv rolle i WP5, Forankring og avslutning.

Kompetencer som tilføres Green building A-Z

Klimapartnere Agder består av 43 virksomheter, både offentlige og private, som jobber målrettet for å oppnå en grønnere og mer fremtidsrettet region. Mange av virksomhetene som er medlemmer av Klimapartnere jobber innen miljøvennlige bygg. I nettverket er det alt fra rådgivere, prosjektører, entreprenører, arkitekter, håndtverkere, byggeiere og finansieringsaktører som jobber innen miljøvennlige bygg.

Aust-Agder fylkeskommune (AAFK) er en stor byggeier med totalt 7 videregående skoler i fylket, og mange andre større bygg. Man har derfor lang og solid erfaring med planlegging, prosjektering, bygging og drift av bygg. Det er imidlertid første gang at man skal bygge et bygg som plusshus, så dette representerer nybrottsarbeid for alle som jobber i Bygge- og eiendomstjenesten i AAFK.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Aust-Agder Fylkeskommune – besøg deres hjemmeside her.
Vil du vide mere om Klimapartnere Agder – besøg deres hjemmeside her.

 

Kontakt partnerne fra Klimapartnere Agder

Steinar Roppen Olsen

Lokal projektleder
Fylkesbyggekontoret, AAF

+47 930 09 784
/steinar-roppen-olsen

Torstein Ekern

Lokal kommunikatør
Klimapartnere Agder

Torstein varetager kommunikationen for både Klimapartnere Agder og Universitetet i Agder

/torstein-thorsen-ekern

Hilde Lona

Lokal økonom
Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge

+47 913 65 179
/hilde-lona
 

Kai Valthyr-Hansen

Fylkesbyggesjef/
Styregruppemedlem
Fylkesbyggekontoret, AAF