Sverige

Om Alexandersoninstitutet

Billede

Alexandersoninstitutet utgör inte ett traditionellt institut. Istället för att fokusera på spetskompetens och riktad forskning inom en disciplin arbetar vi med att skapa utbud där det finns en efterfrågan samt att underhålla utbudet så länge efterfrågan finns.

Alexandersoninstitutet invigdes i december 2008. Initiativet är resultatet av ett målinriktat arbete för att fullfölja Campus Varbergs tre uppdrag att fungera som mötesplats, mäklare av utbildningar samt som motor i en regional utveckling. Alexandersoninstitutet utformades för att stärka och utveckla det tredje uppdraget.

Där Campus Varberg arbetar utifrån ledorden Efterfrågade utbildningar har Alexandersoninstitutet uppdraget att arbeta med Efterfrågad utveckling.

Syftet med Alexandersoninstitutet är att bedriva efterfrågad utveckling som samordnar och tillvaratar utvecklingsbehov kopplade till näringsliv i regionen genom att:

  • Bidra till utveckling i näringslivet genom nätverk och projektsatsningar
  • Bidra till ökad konkurrenskraft för regionen,
  • Bidra till ökat fokus på internationalisering
  • Öka kopplingen mellan forskning och utveckling samt utbildning och näringsliv
Billede

Derfor er Alexandersoninstitutet med i Green Building A-Z

Alexandersoninstitutet vill delta i detta projekt då det ligger väl i linje med hur vi vill bygga vidare på vårt tidigare arbete inom hållbart byggande där vi bland annat tagit fram rapporten ”Den goda och hållbara plan- och byggprocessen” samt varit delaktiga i att starta ett halländskt nätverk för hållbart byggande. Vidare vill vi delta då vi ser det nordiska samarbetet som avgörande för att hitta nya vägar framåt i strävan efter mer hållbara byggprocesser i samspelet mellan offentlig och privat sektor.

Kompetencer som tilføres Green building A-Z

Alexandersoninstitutet bidrar till projektet med kompetens och mångårig erfarenhet av att i projektform arbeta med hållbarhetsfrågor där vi faciliterar samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. I projektet bidrar vi med denna kompetens genom att leda arbetet i arbetspaketet för kompetenslyft.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Alexandersoninstitutet – besøg deres hjemmeside her.

 

Kontakt partnerne fra Aalborg Kommune, Lead Partner

Eva Hjälmered

Lokal projektleder/
kommunikatør

+46 72 15 17 303

Carmen Mangas

Lokal Økonom