Ändrade vanor nästa steg för energisnål förskola

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Efter ett år i nyrenoverade lokaler har Hagaängs förskola i Lidköping, som är ett av pilotprojekten i Interregprojektet Green Building A-Z, halverat sin energianvändning. Detta tack vare en renovering med minskad energiåtgång som mål och förbättrad koll på klimat och …

Aalborg Kommune på Studiebesök i Kungälv

Kasper Nyhus Ukategoriseret

I vårat interregprojekt Green Building A-Z har vi fått väldigt fin kontakt med våra danska kollegor från Aalborgs kommun. Vi har haft många givande diskussioner när vi har träffats på olika nätverksträffar. Efter det senaste nätverksmötet tog Energiledare Henrik Andersen …

Erika Åberg: ”Hållbarheten är här för att stanna”

Att vårda och återbruka

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Det är en varm septembermorgon i Varbergs Tullhus. Ljuset sipprar inom genom fönstren, i rummet är en förväntansfull skara samlad för att delta i Erika Åberg, känd från SVT:s serie ”Det sitter i väggarna”, föreläsning “Att vårda och återbruka” som …

Certifieringar, vägen till grönare byggen!

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Certifiering av byggnader blir allt vanligare. Men vad är en miljöcertifiering och varför bör man certifiera? Hur jobbar Skanska jobbar med sin hållbarhetsutveckling? Lisa Lundin, miljösamordnare och Svanen certifieringsspecialist på Skanska, besvarar dessa frågor när Interreg-projektet Green Building A-Z höll …

Blandade budskap får flest att släcka lampan

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Beteendeförändringar är viktiga för att minska energianvändningen i en byggnad. Men hur lyckas man styra om människors vanor? Andreas Nilsson, psykologiska institutionen på Göteborgs Universitet, forskar om nudging och berättar om sina resultat när Interreg-projektet Green Building A-Z håller nätverksmöte …