Kontrakt om ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

Kasper Nyhus Nyheder, Ukategoriseret

Kontraktsignering på fylkeshuset i Arendal 27.10.17. Fra venstre: Jarle Bjørn Hanken, rådmann i Tvedestrand kommune, John G. Bergh, ass. fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune og Are Westbye, regionsdirektør i Veidekke Syd. Foto: Aust-Agder fylkeskommune.

Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune har inngått totalentreprisekontrakt med Veidekke for å bygge ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand. Skolen er et pilotprosjekt i arbeidspakke 4 i Interreg Green Building A-Z prosjektet.

Fredag 27. oktober signerte Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune en totalentreprisekontrakt med Veidekke Entreprenør AS for bygging av ny videregående skole og idrettsanlegg ved Mjåvann i Tvedestrand.

Topp moderne klima- og miljøbygg
Skolen skal bygges som et plusshus etter FutureBuilt-definisjonen, hvor fornybare energikilder skal tilføre bygget mer energi enn det driften av skolen krever. Over 4 000 m2 solcellepaneler, 21 dype energibrønner og høyeffektiv oppvarming av varmtvann med varmepumper vil sørge for dette. Prosjektet har dessuten mottatt støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsordning for å tilføre prosjektet mer CO2-vennlige byggematerialer slik som massivtre i utvalgte innervegger, trefiberisolasjon og trevirke i bærekonstruksjonene for å nevne noe. I idrettshallen skal tribuneløsningen bygges i massivtre.

– Da vi fikk i oppdrag å bygge skolen, ble vi bedt om å bygge et nasjonalt fyrtårn for lavutslippssamfunnet. Det kan jeg med stolthet si at vi vil gjøre, sier John G. Bergh, assisterende fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune.

Samarbeidsprosjekt
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune hvor det er fylkeskommunen som er ansvarlig for skolebygget med tilhørende utenomhusanlegg, mens kommunen er ansvarlig for idrettsanlegget med tilhørende utenomhusanlegg. Bygningsmassen er i overkant av 20 000 m2 BTA og er dimensjonert for om lag 700 elever.

– Det har vært et tett og godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen i arbeidet med å få frem prosjektet. Sambruk og flerbruk har stått sentralt i utviklingen av konseptet. Skolen og idrettsanlegget vil brukes av både elever og ansatte på dagtid og befolkningen i Tvedestrand etter skoletid. På denne måten får vi utnyttet arealene meget bra, noe som gir god samfunnsøkonomi. Vi får også tilgang til en flott kultursal, Storstua, som vi har ønsket i lengre tid, sier Jarle Bjørn Hanken, rådmann i Tvedestrand kommune.

Spennende prosess og ambisiøst prosjekt
Det er Veidekke Entreprenør som skal levere totalentreprisen, og de har sammen med Link arkitektur og Snøhetta utviklet konseptet fra tilbudsfase til kontraktsinngåelse.

– Siden januar i år har vi deltatt i en omfattende samspillsprosess. Her har Veidekke, våre rådgivere og byggherrer i fellesskap videreutviklet konseptet som ble levert i tilbudet. Det har vært en spennende og lærerik prosess for alle parter, og vi er meget stolte av å få bygge et så klimaambisiøst bygg som samtidig har en nyskapende arkitektur, sier regionsdirektør Are Westbye i Veidekke Entreprenør Syd.

Grunnarbeidene starter i oktober 2017 og bygget skal stå ferdig til skolestart 2020.

Les mer om vinnerforslaget «Kapla» i artikkel fra 2016 her:

https://www.austagderfk.no/2016/vinner-av-konkurransen-om-ny-videregaende-skole-og-idrettsanlegg-i-tvedestrand/

For ytterligere informasjon kontakt:

Steinar Roppen Olsen, prosjektleder norske partnere Interreg Green Building A-Z. mail: steinar.roppen.olsen@austagderfk.no, telefon: +47 930 09 784