Partnermøder

Samarbejde på tværs er vigtigt for os!

I kan her finde vores dagsordner, billeder fra partnermøderne, og en kort beskrivelse af, hvad vi har haft fokus på. 

6. partnermøde i Arendal – 28.-31.maj 2018

Arendal viste sig fra sin flotteste side, da byen var vært for 6. partnermøde i Green Building A-Z. Vi var indkvarteret på det hyggelige Thon Hotel, hvor de fleste af programmets aktiviteter foregik, og der var planlagt et spændende program for de 3 dage.

I dybden med arbejdspakke 4

Partnermødet var skruet sammen som et arbejdsmøde, hvor vi gik lidt mere i dybden med særligt arbejdspakke 4. Det var meget interessant at blive klogere på de 5 pilotprojekter, og der er ingen tvivl om, at vi har meget at lære af hinanden.

 

Tradition for træbyg i Arendal

Norge, og i særdeleshed Arendal, har en stor tradition for træbyggeri. Af den grund var det meget naturligt at partnermødet blev igangsat med en rundvisning i Arendals Gamle Rådhus, der er den 2. største træbygning i Norge.

Det var en stor oplevelse at besøge så imponerende en bygning!

Faglige oplæg fra kompetente mennesker

Netværksmøde

Tirsdag. 29. maj havde vi netværksmøde med temaet “offentlig anskaffelse”.

Steinar Roppen Olsen fra Aust-Agder Fylkeskommune fortalte, hvordan de havde gjort i forbindelse med byggeriet af Tvedestrand Videregående Skole. Efterfølgende var der oplæg af Rein-Terje Thorstensen fra Universitetet i Agder, fortalte lidt om, hvordan regioner og kommuner kan være med til at reducere klimapåvirkningen, og hvordan offentlige anskaffelser spiller en rolle.

5. partnermøde den 21. – 23. marts i Göteborg

Vi havde et spændende møde, hvor vi havde fokus på vores 2 fælles temaer: adfærd/beteende og udbud/upphandling.

Og som altid havde vi fokus på at sikre et godt partnerskab i projektet, at sikre fremdriften og i det hele taget blive klogere på forskellige aspekter af det bæredygtige byggeri.

Vi afholdte denne gang både partnermøde og midtvejsseminar – og tak til Eva og Daniel for at skabe nogle gode rammer! 🙂 I kan finde programmerne her: Partnermøde og Midtvejsseminar/netværksmøde.

Vi havde også midtvejsevaluering med Peter og Olivera fra Interreg-sekretariatet. og vi havde en rigtig god dialog med dem om projektet.

Tak for endnu et godt og inspirerende partnermøde! 🙂

 

På styregruppemødet havde vi fokus på fremdrift og tværnationalt samarbejde

Der er en god fremdrift i projektet overordnet set. Der er også punkter vi skal have opmærksomhed på, så vi sikrer at komme godt i mål med projektet – og til dette er det vigtigt med godt kendskab og samarbejde på tværs af partnerskabet. Samarbejde på tværs af landene og bedre kendskab til hinanden var derfor et tema på styregruppemødet.

Vi var på studiebesøg hos PowerCell

PowerCell er producent af brændselsceller til køretøjer, men de kan også anvendes i bygninger.

Studiebesøget gav ny inspiration til blandt andet vores norske pilotprojekt.

Læs mere om PowerCell  her.

Vi havde netværksmøde og midtvejsseminar – med udbud og adfærd som temaer

Gennem de sidste tre partnermøder er vi blevet klar over, at udbud/upphandling og adfærd/beteende er gennemgående temaer for os. Vi havde derfor to spændende oplæg som inspiration til vores arbejde, og afholdte midtvejsseminaret sammen med et netværksmøde – det gav også mulighed for at invitere eksterne deltagere. Se posters om vores aktiviteter her

De sociale relationer er fortsat vigtige for et godt partnerskab

Også denne gang havde vi lidt konkurrence mellem landene 🙂 Onsdag aften stod den på Shuffle board på hotellet, hvor nordmændene og Lead partner vandt – og torsdag stod den på curling, hvor svenskerne vandt (det må være hjemmebanefordel!). Kom gerne med gode ideer til konkurrencediscipliner til næste gang!

Lidt stemningsbilleder fra partnermødet

4. partnermøde den 24. -26. oktober i Aalborg

Som altid var formålet med mødet fortsat at sikre et godt partnerskab i projektet, at sikre fremdriften og i det hele taget blive klogere på forskellige aspekter af det bæredygtige byggeri.

Programmet for de tre dage kan I finde her.

Tak for endnu et godt og inspirerende partnermøde! 🙂

 

At netværke på tværs er stadig vigtigt for os

Vi udvikler hele tiden på, hvordan vi sparrer med hinanden og videreudvikler på projektet og samarbejdsformen. Og selv om formen er lidt forskellig hver gang, så er workshops blevet et fast punkt på dagsorden – og vi skal helt sikkert blive ved med at udvikle på det 🙂 

Der var livlig debat på styregruppemødet

Styregruppen drøftede hvordan projektet bidrager til bæredygtigt byggeri i deres egen organisation. Der kom nogle spændende pointer frem og de vil blive samlet i en samlet artikel om projektets værdi for den enkelte partner og samlet set. 

Vores netværksmøde handlede om bæredygtighed i de offentlige udbud

Vi er nu ved at have fundet en god form for vores eksterne del af partnermødet – og kombineret det med netværksmøder. Der var en god debat om bæredygtighed i de offentlige udbud. Og vi havde hele 21 eksterne med denne gang 🙂  I kan finde slides her

Der er også vigtigt at dyrke de sociale relationer

Der er mange måder at styrke vores samarbejde på. Vi var ude at bowle, og selvom vi ikke havde en decideret landskamp, da holdene var godt blandede, så er her det samlet resultat – der er muligvis lagt op til revanche? 🙂

  1. Sverige – 10,9 point/runde
  2. Norge – 9,10 point/runde
  3. Danmark – 9,09 point/runde

Lidt stemningsbilleder fra partnermødet

3. partnermøde den 7. -9. juni i Arendal og Grimstad

Formålet med mødet var at videreudvikle vores samarbejde på tværs af landegrænser, samt at sikre at vi har en god fremdrift i projektet. Derudover havde vi for første gang et åbent arrangement/netværksmøde i forbindelse med partnermødet, som gav gode input udefra.

Programmet for de tre dage kan I finde her.

Tusind tak til Aust-Agder Fylkeskommune og Universitetet i Agder for nogle gode rammer og hyggelige og spændende ture i området! 🙂

 

Vi havde igen fokus på at netværke på tværs

Denne gang speed-datede vi ikke, men “slow-datede” og havde bedre tid til at komme i dybden med forskellige emner. Dette blev understøttet af at have endnu mere fokus på vores buddy-ordning. For at vores samarbejde bliver endnu stærkere, vil vi arbejde videre med bl.a. buddies.

Der var også tid til at styrke samarbejdet på anden vis

Vi var på en smuk og spændende bådtur på fjorden ved Arendal – med pillerejer og gode historier om træbygningers betydninger for området. Vi endte turen på en ø-restaurant. hvor vi fik lækker mad af lokale råvarer.

Vi havde fokus på adfærd i byggeri og bygninger

Steinar og Kristian lavede nogle spændende inspirationsoplæg om brugeradfærd i deres to pilotprojekter! Det er blevet tydeligere for os, at brugerne adfærd spiller en stor rolle i alle pilotprojekterne – for at vi får nogle gode resultater.

Et spændende nybyg med trækonstruktioner

I Grimstad fik vi lov at se et spændende byggeri at se med trækonstruktion – både godt for miljøet og smukt at se på.

2. partnermøde den 8. og 9. februar i Gøteborg

Formålet med mødet var at videreudvikle vores samarbejde på tværs af landegrænser, samt at sikre at vi har en god fremdrift i projektet.

Programmet for de to dage kan I finde her.

Tusind tak til Hållbar Utveckling Väst og Alexandersoninstitutet for at finde nogle gode rammer for os og for at arrangere en rigtig spændende tur til Kvillebäcken! 🙂

Skyline over Gøteborg – har vi styr på alle bygningerne? 🙂

Vi havde stort fokus på at netværke på tværs

Vi afprøvede noget nyt – speed dating – hvor vi havde mulighed for at gå lidt i dybden med dele af projektet sammen med enkelte partnere. Det var en stor succes, så det vil vi også have med på vores næste partnermøde.

HUV afholdte vores partnerworkshop

HUV er i gang med at udvikle vores evalueringsværktøj, og vi blev alle inddraget til at give input til, hvad vi har brug for, at kunne evaluere på til de enkelte dele. Det bliver spændende at se det færdige produkt 🙂

Interreg var på besøg

Vi havde besøg af Interreg-sekretariatet, hvor de fortalte om, hvad vi skal være opmærksomme på i forbindelse med 1. afrapportering – både i forhold til Lægesrapporten og regnskabet.

Swedish Green Building Council fortalte om det svenske Miljöbyggnad

Christina Warfinge, Chef miljöbyggnad, fortalte om de forskellige miljøcertificeringsordninger, som bruges i Sverige, og hun fortalte især om miljöbyggnad. Det gav et godt indblik i, hvor der fokuseres på i Sverige, og det gav et godt grundlag for vores besøg på Kvillebäcken bagefter.

Lidt stemningsbilleder fra vores tur til Kivllebäcken