Sådan skriver du nyheder og cases til hjemmesiden

Denne side indeholder en kort og konkret guide til, hvordan vi i Green Building A-Z skriver nyheder og cases til projektets hjemmeside. Det gør vi for at skabe mere ensartet indhold, der gør projektets nyheder relevante for interne og eksterne partnere. 

Nyheder
 • Lav en spændende overskrift, der indrammer nyhedens indhold
 • Skriv en manchet på 100-300 tegn
 • Skriv selve nyheden – gerne minimum 1500 tegn
 • Lav mellemoverskrifter til nyhedens større afsnit
 • Vælg minimum 2 billeder og gerne video, som illustrerer nyhedens indhold
 • Nævn ALTID, hvordan den aktuelle nyhed knytter sig til projektet Green Building A-Z
 • Nævn Interreg
 • Uddyb gerne, hvordan den aktuelle nyhed understøttes af Green Building A-Z eller vice versa
 • Gør artiklen relevant og nærværende for læser
 • Beskriv den grænseoverskridende merværdi – hvordan gavner det Green Building A-Z og de andre partnere
 • Skriv korte sætninger, så indholdet er overskueligt på mobil
Aktiviteter og arbejdspakker
 • Hvad omhandler jeres aktivitet/arbejdspakke
 • Hvad arbejdes der henimod? 
 • Hvilke steps er der på vejen/hvad skal få jer i mål? 
 • Hvordan understøtter Green Building A-Z og Interreg aktivitetens/arbejdspakkens formål?
 • Billeder
 • Video
 • Skriv korte sætninger, så indholdet er overskueligt på mobil