Ny børnehave i Karolinelund, Aalborg

Der er fokus på formidling og opfølgning på bæredygtig børnehave i Aalborg Kommune

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Opførelsen af den første certificerede bæredygtige børnehave i Aalborg Kommune er i sidste fase. I begyndelsen af juni var en række repræsentanter fra kommunen forbi Lund & Stauns byggeplads til rundvisning og en snak om blandt andet formidling af bæredygtighed og opfølgning efter ibrugtagningen.

Den kommende bæredygtige børnehave i Aalborg Kommune ligger i byens folkepark, Karolinelund. En placering, der gør den til et tydeligt pejlemærke i byens centrum. Samtidigt betyder de høje bæredygtige ambitioner, at det er et oplagt byggeri at følge, når der skal indhentes erfaringer til fremtidige projekter.

Børnehaven opføres i totalentreprise af Lund & Staun, som er erhvervspartner i Green Building A-Z. Børnehaven er tegnet af Bjerg Arkitektur, og med på rådgiverholdet er også MOE Rådgivende Ingeniører, Rum til Børn samt By+Land.

Der er tale om det første store projekt, som Aalborg Kommune udbyder efter sin bæredygtighedsmanual, og det bliver desuden kommunens første DGNB-certificerede byggeri. Børnehaven opføres som lavenergibyggeri efter de danske 2020-krav, og den er præcertificeret til platin, som er det højeste niveau inden for DGNB.

Da Aalborg Kommune som bygherre besøgte Lund & Stauns byggeplads, var det med en bred skare af kommunens byggefolk. De engagerede og spørgelystne deltagere blev vist rundt af projektleder Tobis Melander og salgsdirektør Henrik Staun. Sidstnævnte er Lund & Stauns lokale projektleder i Green Building A-Z.

Formidling af bæredygtighed til børn, forældre og pædagoger

Blandt dagens emner var formidling af bæredygtighed til de børn, forældre og pædagoger, som får deres gang i børnehaven. En del af Aalborg Kommunes rolle i Green Building A-Z er netop at undersøge vigtigheden af brugernes adfærd, når en offentlig bygherres bæredygtighedsmål skal realiseres.

Ligesom mange andre nye byggerier bliver børnehaven udstyret med CTS, der styrer solafskærmning, ventilation og varme i de enkelte rum ud fra målinger af indeklima og vejrforhold. På denne måde er automatikken vigtig, når der skal skabes gode rammer for dagligdagen i børnehaven. Men bæredygtighed handler også om at sætte mennesket i centrum – og derfor kan brugerne overstyre teknikken og fx hæve eller sænke rumtemperaturen.

For at understøtte forbindelsen mellem teknik og menneske vil der blive installeret skærme i børnehaven, som visualiserer energiforbruget. På denne måde kan børn, forældre og pædagoger følge med og betjene teknikken uden at gå på kompromis med bæredygtigheden. Samtidigt kan pædagogerne inddrage energiforbruget i børnenes hverdag.

Tæt opfølgning efter ibrugtagning

Et andet emne var mulighederne for at følge op på de resultater, bæredygtigheden giver, efter børnehaven er taget i brug. Under projekteringen blev der afholdt en række møder med inddragelse af blandt andet kommunens driftsafdeling, de pædagogiske ledere, byggeteknikere og bygherrerådgiver. Her blev der indhentet mange inputs, som efterfølgende er indarbejdet i projektet for at effektivisere driften og styrke arbejdsmiljøet.

På denne måde kan børnehaven i Karolinelund være med til at give vigtig viden til Green Building A-Z, når der efter ibrugtagningen følges op på, hvordan den tidlige indarbejdelse af brugerinputs har bidraget til bæredygtigheden.