Aust-Agder fylkeskommune mottar 5 millioner kroner i offentlig støtte til klimatiltak i Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

Kasper Nyhus Ukategoriseret

I prosjekteringen av det klima- og miljøambisiøse prosjektet ønsket Aust-Agder fylkeskommune at man i enda større grad kunne redusere prosjekts CO2-påvirkning. Gjennom et tett samarbeid med entreprenøren identifisert man mange mulige tiltak som vil kunne bidra til dette.

For å kunne prioritere mellom ulike tiltak har fylkeskommunen utarbeidet en prioriteringsmodell hvor tiltakene blir klassifisert i henhold til:

  • Pris pr.tonn CO2‐reduksjon knyttet til framstillingen av materialene i tiltaket
  • Synlighet og pedagogikk i tiltaket
  • Innovasjonsgraden i tiltaket
    Hans Fløystad, klima- og miljøpreg - Ny videregående skole i Tvedestrand

    – Vi ser frem til å kunne levere Ny videregående skole i Tvedestrand med et ytterligere forsterket klima- og miljøpreg, sier Hans Fløystad.

  • Kvalitet, inneklima, kjemikalieinnhold og avhending av materialene i tiltaket

På bakgrunn av denne klassifiseringen kom en frem til de beste tiltakene.

For å kunne realisere disse tiltakene har fylkeskommunen søkt støte fra Klimasatsordningen. Dette er en offentlig støtteordning hvor kommuner og fylkeskommuner i Norge kan søke økonomisk støtte for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp. Totalt søkte fylkeskommunen om 6 ,7 mill. kroner i støtte til prosjektet. Tiltakene som lå inne i denne søknaden vil redusere prosjektets CO2-påvirkning med 1000 tonn. Søknaden har nå blitt innvilget av Miljødirektoratet og prosjektet får 5 millioner i offentlig støtte.

Klima- og miljøansvarlig i Aust-Agder fylkeskommune, Hans Fløystad, er svært fornøyd med støtten. «Det er flott at den norske stat gir støtte til tiltak som reduserer fylkeskommunens CO2-påvikning. Gjennom Klimasatsordningen stimuleres virksomheter til å gjennomføre ambisiøse klimatiltak. Det stimulerer leverandørleddet til å bygge utvikle og levere klimavennlige løsninger og sprer kunnskap om gode ideer, konsepter og løsningsvalg.»