Video source missing

Det Grønne Flag er blevet hejst i 2 institutioner

Kasper Nyhus Ukategoriseret

I september 2017 blev Det Grønne Flag hejst i 2 institutioner i Aalborg Kommune. Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen ønsker man at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag. Daginstitutionen Grenen …

Partnermøte i Arendal i juni 2017

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Den 7.-9. juni ble partnersamling for Interreg Green Building A-Z avholdt i Arendal. For å spisse deltakelsen og utnytte tiden til deltakerne mer optimalt ble det besluttet å starte møtet med en statusgjennomgang med arbeidspakkelederne på onsdags ettermiddag. De andre …

Hållbar bygnad Lidköping, Kungälv, Göteborg

Nu startar vi nätverket för kommuner inom Green Building A-Z

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Vid den första nätverksträffen för kommunnätverket inom Green Building A-Z låg fokus på beställarkompetens av energieffektiva byggnader. Nätverket kommer att vara centralt för att sprida kunskap från pilotprojekten inom Green Building A-Z till andra offentliga aktörer. Kommunnätverket inom Green Building …