Certifieringar, vägen till grönare byggen!

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Certifiering av byggnader blir allt vanligare. Men vad är en miljöcertifiering och varför bör man certifiera? Hur jobbar Skanska jobbar med sin hållbarhetsutveckling? Lisa Lundin, miljösamordnare och Svanen certifieringsspecialist på Skanska, besvarar dessa frågor när Interreg-projektet Green Building A-Z höll …

Blandade budskap får flest att släcka lampan

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Beteendeförändringar är viktiga för att minska energianvändningen i en byggnad. Men hur lyckas man styra om människors vanor? Andreas Nilsson, psykologiska institutionen på Göteborgs Universitet, forskar om nudging och berättar om sina resultat när Interreg-projektet Green Building A-Z håller nätverksmöte …

Invigning av en demovägg i Plönninge

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Den 24 augusti var det invigning av en demovägg i Plönninge. Det handlar om en fasaddemo som syftar till att långtidstesta träfasadtillämpningar i ett kustnära läge. Demoväggen ska finnas på plats under tio år. Det är fasad från fyra olika …