Partnermøder


Samarbejde på tværs er vigtigt for os!

I kan her finde vores dagsordner, billeder fra partnermøderne, og en kort beskrivelse af, hvad vi har haft fokus på. 

 

4. partnermøde den 24. -26. oktober i Aalborg


Som altid var formålet med mødet fortsat at sikre et godt partnerskab i projektet, at sikre fremdriften og i det hele taget blive klogere på forskellige aspekter af det bæredygtige byggeri. 

Programmet for de tre dage kan I finde her.

Tak for endnu et godt og inspirerende partnermøde! 🙂 


Billede

Aalborgs skyline – dog ikke den helt gængse.


At netværke på tværs er stadig vigtigt for os


Vi udvikler hele tiden på, hvordan vi sparrer med hinanden og videreudvikler på projektet og samarbejdsformen. Og selv om formen er lidt forskellig hver gang, så er workshops blevet et fast punkt på dagsorden – og vi skal helt sikkert blive ved med at udvikle på det 🙂 

Placeholder

Vores netværksmøde handlede om bæredygtighed i de offentlige udbud


Vi er nu ved at have fundet en god form for vores eksterne del af partnermødet – og kombineret det med netværksmøder. Der var en god debat om bæredygtighed i de offentlige udbud. Og vi havde hele 21 eksterne med denne gang 🙂  I kan finde slides her

Placeholder

Der var livlig debat på styregruppemødet


Styregruppen drøftede hvordan projektet bidrager til bæredygtigt byggeri i deres egen organisation. Der kom nogle spændende pointer frem og de vil blive samlet i en samlet artikel om projektets værdi for den enkelte partner og samlet set. 

Placeholder


Der er også vigtigt at dyrke de sociale relationer


Der er mange måder at styrke vores samarbejde på. Vi var ude at bowle, og selvom vi ikke havde en decideret landskamp, da holdene var godt blandede, så er her det samlet resultat – der er muligvis lagt op til revanche? 🙂 

  1. Sverige – 10,9 point/runde
  2. Norge – 9,10 point/runde
  3. Danmark – 9,09 point/runde
Placeholder

Lidt stemningsbilleder fra partnermødet


Placeholder

3. partnermøde den 7. -9. juni i Arendal og Grimstad


Formålet med mødet var at videreudvikle vores samarbejde på tværs af landegrænser, samt at sikre at vi har en god fremdrift i projektet. Derudover havde vi for første gang et åbent arrangement/netværksmøde i forbindelse med partnermødet, som gav gode input udefra. 

Programmet for de tre dage kan I finde her.

Tusind tak til Aust-Agder Fylkeskommune og Universitetet i Agder for nogle gode rammer og hyggelige og spændende ture i området! 🙂


Vi havde igen fokus på at netværke på tværs


Denne gang speed-datede vi ikke, men “slow-datede” og havde bedre tid til at komme i dybden med forskellige emner. Dette blev understøttet af at have endnu mere fokus på vores buddy-ordning. For at vores samarbejde bliver endnu stærkere, vil vi arbejde videre med bl.a. buddies.

Placeholder

Vi havde fokus på adfærd i byggeri og
bygninger


Steinar og Kristian lavede nogle spændende inspirationsoplæg om brugeradfærd i deres to pilotprojekter! Det er blevet tydeligere for os, at brugerne adfærd spiller en stor rolle i alle pilotprojekterne – for at vi får nogle gode resultater.

Placeholder

Der var også tid til at styrke samarbejdet på anden vis


Vi var på en smuk og spændende bådtur på fjorden ved Arendal – med pillerejer og gode historier om træbygningers betydninger for området. Vi endte turen på en ø-restaurant. hvor vi fik lækker mad af lokale råvarer.

Placeholder

Et spændende nybyg med trækonstruktioner


I Grimstad fik vi lov at se et spændende byggeri at se med trækonstruktion – både godt for miljøet og smukt at se på. 

Placeholder

2. partnermøde den 8. og 9. februar i Gøteborg


Formålet med mødet var at videreudvikle vores samarbejde på tværs af landegrænser, samt at sikre at vi har en god fremdrift i projektet.

Programmet for de to dage kan I finde her.

Tusind tak til Hållbar Utveckling Väst og Alexandersoninstitutet for at finde nogle gode rammer for os og for at arrangere en rigtig spændende tur til Kvillebäcken! 🙂

Skyline over Gøteborg – har vi styr på alle bygningerne? 🙂


Vi havde stort fokus på at netværke på tværs


Vi afprøvede noget nyt – speed dating – hvor vi havde mulighed for at gå lidt i dybden med dele af projektet sammen med enkelte partnere. Det var en stor succes, så det vil vi også have med på vores næste partnermøde.

Placeholder

Interreg var på besøg


Vi havde besøg af Interreg-sekretariatet, hvor de fortalte om, hvad vi skal være opmærksomme på i forbindelse med 1. afrapportering – både i forhold til Lægesrapporten og regnskabet.

Placeholder

HUV afholdte vores partnerworkshop


HUV er i gang med at udvikle vores evalueringsværktøj, og vi blev alle inddraget til at give input til, hvad vi har brug for, at kunne evaluere på til de enkelte dele. Det bliver spændende at se det færdige produkt 🙂

Placeholder

Swedish Green Building Council fortalte om det svenske Miljöbyggnad


Christina Warfinge, Chef miljöbyggnad, fortalte om de forskellige miljøcertificeringsordninger, som bruges i Sverige, og hun fortalte især om miljöbyggnad. Det gav et godt indblik i, hvor der fokuseres på i Sverige, og det gav et godt grundlag for vores besøg på Kvillebäcken bagefter.


Lidt stemningsbilleder fra vores tur til Kvillebäcken


Placeholder