Partnermøder


Samarbejde på tværs er vigtigt for os!

Til at starte med, vil I her kunne se vores dagsordner og billeder fra partnermøderne.

 

3. partnermøde den 7. -9. juni i Arendal og Grimstad


Formålet med mødet var at videreudvikle vores samarbejde på tværs af landegrænser, samt at sikre at vi har en god fremdrift i projektet. Derudover havde vi for første gang et åbent arrangement/netværksmøde i forbindelse med partnermødet, som gav gode input udefra. 

Programmet for de tre dage kan I finde her.

Tusind tak til Aust-Agder Fylkeskommune og Universitetet i Agder for nogle gode rammer og hyggelige og spændende ture i området! 🙂


Vi havde igen fokus på at netværke på tværs


Denne gang speed-datede vi ikke, men “slow-datede” og havde bedre tid til at komme i dybden med forskellige emner. Dette blev understøttet af at have endnu mere fokus på vores buddy-ordning. For at vores samarbejde bliver endnu stærkere, vil vi arbejde videre med bl.a. buddies.

Placeholder

Vi havde fokus på adfærd i byggeri og
bygninger


Steinar og Kristian lavede nogle spændende inspirationsoplæg om brugeradfærd i deres to pilotprojekter! Det er blevet tydeligere for os, at brugerne adfærd spiller en stor rolle i alle pilotprojekterne – for at vi får nogle gode resultater.

Placeholder

Der var også tid til at styrke samarbejdet på anden vis


ddd

Placeholder

Et spændende nybyg med trækonstruktioner


ddd

Placeholder

2. partnermøde den 8. og 9. februar i Gøteborg


Formålet med mødet var at videreudvikle vores samarbejde på tværs af landegrænser, samt at sikre at vi har en god fremdrift i projektet.

Programmet for de to dage kan I finde her.

Tusind tak til Hållbar Utveckling Väst og Alexandersoninstitutet for at finde nogle gode rammer for os og for at arrangere en rigtig spændende tur til Kvillebäcken! 🙂

Skyline over Gøteborg – har vi styr på alle bygningerne? 🙂


Vi havde stort fokus på at netværke på tværs


Vi afprøvede noget nyt – speed dating – hvor vi havde mulighed for at gå lidt i dybden med dele af projektet sammen med enkelte partnere. Det var en stor succes, så det vil vi også have med på vores næste partnermøde.

Placeholder

Interreg var på besøg


Vi havde besøg af Interreg-sekretariatet, hvor de fortalte om, hvad vi skal være opmærksomme på i forbindelse med 1. afrapportering – både i forhold til Lægesrapporten og regnskabet.

Placeholder

HUV afholdte vores partnerworkshop


HUV er i gang med at udvikle vores evalueringsværktøj, og vi blev alle inddraget til at give input til, hvad vi har brug for, at kunne evaluere på til de enkelte dele. Det bliver spændende at se det færdige produkt 🙂

Placeholder

Swedish Green Building Council fortalte om det svenske Miljöbyggnad


Christina Warfinge, Chef miljöbyggnad, fortalte om de forskellige miljøcertificeringsordninger, som bruges i Sverige, og hun fortalte især om miljöbyggnad. Det gav et godt indblik i, hvor der fokuseres på i Sverige, og det gav et godt grundlag for vores besøg på Kvillebäcken bagefter.


Lidt stemningsbilleder fra vores tur til Kvillebäcken


Placeholder