For partnerne i Green Building A-Z

Gennem ansøgningsprocessen og på vores partnermøder er det blevet understreget, at vi alle arbejder efter det samme mål – ønsket om at der kommer flere bæredygtige bygninger og at vi bliver bedre til at skabe dem. Vi arbejder med det på forskellig vis hos os hver især, og tilsammen bliver det et rigtigt spændende projekt, i hele processen!

Aalborg Kommune har projektledelsesrollen, og det er organiseret med en overordnet projektleder, en projektøkonom og en kommunikationsansvarlig, som alle sidder i Aalborg. Den overordnede projektledelse er desuden styret gennem en styregruppe og arbejdsgrupper for de enkelte arbejdspakker. Hver arbejdspakke har en Lead og en co-lead, og er fordelt så alle lande har et ansvarsområde, for derigennem at sikre forankring hos alle partnerne. Projektet styres derudover gennem lokale projektledere og administration (økonomi og kommunikation) hos de enkelte partnere.

Se organisationsdiagrammet her.

 

Styregruppen

Styregruppen består af den overordnede projektleder, en leder fra hver partner, og en Interreg-kyndig fra AAK.

Formålet med styregruppen er at understøtte fremdrift i projektet, samt at træffe beslutninger i forbindelse med eventuelle væsentlige ændringer i planen for projektet. Styregruppemedlemmerne skal derfor have beslutningskompetencer til at kunne træffe beslutninger, som kan have betydning for den enkelte partner/organisation.

 

Partnerskabet

Partnerskabet er som udgangspunkt alle de personer, der er involveret hos partnerne i de forskellige aktiviteter i projektet. Partnerskabet bliver understøttet via partnerskabsmøder, arbejdspakkemøder og den lokale projektledelse.

Partnermøderne: 

 • Deltagere: minimum den overordnede projektleder, den kommunikationsansvarlige hos Lead partner, og de lokale projektledere.
 • Formål: at sikre fremgang i projektet, samt at sikre den grænseoverskridende merværdi.
 • Hyppighed: 3 gange om året

Arbejdspakkemøderne:

 • Deltagere: alle der er involveret i arbejdspakkerne/aktiviteter
 • Formål: at sørge for koordinering og fremdrift af hver af arbejdspakkerne, samt at understøtte og fastholde fokus på vores formål og forventede resultater i projektet.
 • Hyppighed: 3 gange om året – afholdes i sammenhæng med partnermøderne

 

Den lokale projektledelse

Den lokale projektledelse består af en lokalprojektleder, en kommunikationsansvarlig og en lokal projektøkonom ved hver partner.

Formålet med den lokale projektledelse er at sikre, at der er en lokal forankring af projektet hos den enkelte partner, samt at understøtte partnerne i at leve op til de individuelle og fælles målsætninger i projektet, såvel som de overordnede retningslinjer fra Interreg-programmet.

Den lokale projektledelse skal desuden sikre, at økonomien overholdes og løbende indrapporteres, så de halvårlige statusrapporter kan indsendes rettidigt. Det skal også sikre, at resultaterne fra kompetenceforløb og pilotprojekterne formidles løbende, både internt i projektet og eksternt.

Den lokale projektledelse skal således være med til at sikre en høj faglighed hos den enkelte partner, samt understøtte synlighed og fremdrift i projektet – i tæt samarbejde med den overordnede projektledelse.

 

Vi mødes som udgangspunkt 3 gange om året – januar/februar i Sverige; maj i Norge; og September i Danmark.

Se uddybning af møderne under “Hvordan er vi organiseret?”

Vi har overordnede mål om (defineret i ansøgningen):

 •  Kompetencer til offentlige og private aktører
 • Afprøvning af forskellige metoder og værktøjer til kompetenceudvikling
 • Opkvalificere byggebranchen
 • Udvikle og afprøve forskellige uddannelses- og kompetencemetoder

Vi har 3 aktivitetsindikatorer, som vi skal indrapportere til Interreg:

 • Antal kompetencehøjnende åtgärder/aktiviteter
 • Antal deltagende organisationer i vores åtgärder/aktiviteter
 • Minskning av kWh/år – måles som kWh
Det gør vi blandt andet via vores partnermøder, hvor vi hver gang har fokus på at dele erfaringer fra de tre lande; tage på studiebesøg; samt ved løbende at diskutere hvordan vi kan skabe synergi mellem vores aktiviteter.

Vi vil vidensdele via:

 • Hjemmesiden
 • Linkedin
 • Slack (se nederst på siden for forklarende video)
 • Webinar (dette har vi ikke afprøvet endnu, så erfaringer er velkomne at dele)

Vi vil løbende evaluere på, hvad der fungerer godt for os, så vi hele tiden har de bedst mulige betingelser for at vidensdele – så input er meget velkomne 🙂

Er du lokal projektleder, økonom eller kommunikatør?


Så se her…

Du kan her finde informationer om Interregs regler, samt om hvordan vi arbejder med bl.a. dokumentation i partnerskabet. Det er ikke en udtømmende liste, så skulle du være i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Lead Partner direkte.

Der kan være forskel på, hvilke oplysninger du har brug for alt efter om du er lokal projektleder, lokal økonom eller lokal kommunikatør – dog er der noget, der er ens for os alle:

 1. Vi er alle kommunikatører 🙂
 2. Vi arbejder for mere bæredygtigt byggeri
 3. Vi ønsker at lære af hinanden på tværs af landegrænserne
Kommunikation

Informationer for kommunikationsansvarlige hos den enkelte partner.

Projektledelse og økonomi

Informationer for lokale projektledere og økonomer hos den enkelte partner.

Lad os vidensdele på Slack!

Daniel fra Hållbar Utveckling Väst har foreslået, at vi bruger Slack til at vidensdele. Det er et simpelt program, så det er bare med at komme igang! Find vores fælles gruppe her.
Daniel giver en lille intro til at bruge Slack i nedenstående video: